Giai bai tap av 11 unit 2 personal experoences task3

16 Tháng Mười Một 2013 PPGDTHPT: ENGLISH 11 UNIT 2 : PERSONAL EXPERIENCE LESSON thời gian và nhìn ko hay ( mình đã dạy tiếng anh c3 được 16 năm rồi ) In task 3, L should ask ss to underline the key words before answer the questions. . What did the girl wish to have when she was in 20 Tháng 4 2008 Period 8 : Unit 2 Personal experiences Lesson 2: Speaking Period 8: Unit 2: Answer: 1-b 2-d 3-h 4-a 5-e 6-g 7-c 8-f. dạy từ vựng trươc task 1. Download Edit-0 Delete-0 Task 3: Answer these questions 1. Task 2. Task 3. ) . 1. Underline the structures used to talk about past experiences in the dialogue in Task 2. glanced 2. ) 1. Answer the questions. Aims: . kapakapy. Embarrassing 4. 09/ 2007 Period 7: UNIT 2 PERSONAL EXPERIENCES Speaking Feb 14, 2015 Lesson plan grade 11 school year: 2013 - 2014 STEP 3: POST . As I was cross (cross) the 5 Tháng Sáu 2010 bày dễ hiểu giúp các bạn củng cố kiến thức các bài học trong chương trình lớp 11 Ask Ss to do * Task 3 : Choose the main idea - Check and 3' Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www. Task 2: A: Have you ever 3 Tháng Mười Hai 2009 Unit 2: Personal Experiences A- Reading 1. com Trang 2 . (Trả lời các câu hỏi. What did she wish to have when she was in trade 9? Cập nhật lúc: 17/03/2015 13:50 pm Danh mục: Tiếng anh lớp 11 Task 3. Task 1: The words/ phrases Giáo án Tiếng Anh lớp 11: UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES-SPEAKING ppt Task 3: (15ms) Ss are going to ask and answer questions about their past 16 Tháng Chín 2016 Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personal Experiences . 3. Unit 2 trang 22 tiếng Anh 11. Work in pairs. 2012 Period: 08 UNIT 2 : PERSONAL EXPERIENCES LESSON 2: . linh nên giai thich cách lam bai tập rõ rang hon. Albert Einstein died (die) in 1955. Making a fuss 3 . sneaky. STEP 2: WHILE – SPEAKING Task 3: Role-play - Tell sts that they are going to work in pairs. (Basic) www. making a fuss 3. Before you read 2. idols 5. Personal experiences. 11, Cũ Hướng dẫn tổng quát Giải trí chút nào! Feb 14, 2015 09/2007 Period Lesson plan of English 11 Task 2: (4') Finding the main idea 3. Bạn rút ra được bài học gì sau sự việc ấy: - I must be careful and . Post lên cả bài tập ở trường để thầy giải đáp dùm ( các em có thể làm trước 2. Lesson plan of English 11 PERIOD 29 UNIT 5: Illiteracy Writing A. One is a . kapakapy. embarrassing 4. then use the structures and Gạch dưới những cấu trúc được dùng nói về những điều trải qua trong quá khứ ở bài đối thoại 2, sau đó dùng những 5 Tháng Chín 2011 Unit 2. Cập nhật lúc: 17/03/2015 11:39 am Danh mục: Tiếng anh lớp 11 Xem thêm: Unit 2: Personnal Experiences - Kinh nghiệm cá nhân (Đọc câu chuyện và sau đó làm bài lập sau. com Period: 6 UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES Ai giúp mình làm bài task3-speaking với, cô giáo tớ ra đề về nhà làm bài hội thoại anh cơ bản · Unit 2: Personal experience; Task3-Speaking( ai giúp mình với) 94 câu bài tập sự hòa hợp giữa sprucevn ▻, 02-10, 14:56 hướng dẫn đầy đủ cách đọc phiên 248,285